De provincie Groningen kent een rijke variatie aan typen dorpen. Bovendien hebben veel dorpen hun karakteristieke kenmerken goed weten te behouden. Deze gaafheid van de aanwezige historische struktuur plus bebouwing kan worden gezien als een positief gevolg van de relatief geringe na-oorlogse groei van de meeste Groninger dorpen.
Trefwoorden