Hierbij gaat het zowel om het 'grijze' als om het 'groene' milieu, dus natuur en landschap zijn hierbij inbegrepen. Via milieuvoorlichting wordt informatie gegeven over bepaalde onderwerpen of denkbeelden. Het effekt hiervan is vooral gericht op de korte termijn. Via milieu-edukatie wordt beoogd meer bewustwording te ontwikkelen, wordt geprobeerd denkprocessen op gang te brengen om zodoende blijvende gedragsveranderingen teweeg te brengen.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.