De belangstelling voor de wetgeving met betrekking tot de (diepe) ondergrond is niet nieuw. Al in 1810 ondertekende Napoleon een wet, die regels stelde met betrekking tot mijnen, mijngroevenen steengroeven. Deze Mijnwet 1810'), die in het Frans is gesteld, is nog steeds van toepassing. Het is de enige wet, die specifiek is geschreven voor de diepe ondergrond met de daarin voorkomende delfstoffen. Hoewel deze wet van oude datum is, kan niet worden gezegd dat de mijnwetgeving in zijn totaliteit verouderd en achterhaald is