De Landschapsstruktuurschets Drente is in eerste opzet samengesteld als bouwsteen voor het nieuwe streekplan op verzoek van het Provinciaal Bestuur. Dit deelrapport Landschapsbouw werd in 1986 opgesteld door het konsulentschap Bos- en Landschapsbouw. Later werd deze nota in overleg met de provinciale werkgroep, die belast is met het samenstellen van het streekplan, bijgewerkt als een afzonderlijke studie van het konsulentschap Bos- en Landschapsbouw tot het rapport 'Landschapsstructuurschets Drente'.