De Landschapsstruktuurschets Drente is in eerste opzet samengesteld als bouwsteen voor het nieuwe streekplan op verzoek van het Provinciaal Bestuur. Dit deelrapport Landschapsbouw werd in 1986 opgesteld door het konsulentschap Bos- en Landschapsbouw. Later werd deze nota in overleg met de provinciale werkgroep, die belast is met het samenstellen van het streekplan, bijgewerkt als een afzonderlijke studie van het konsulentschap Bos- en Landschapsbouw tot het rapport 'Landschapsstructuurschets Drente'.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.