De strijd om het behoud van de Reest is in feite net zo oud als het bestaan van de partikuliere natuurbescherming in Drente. De klimax werd bereikt op 22 december 1988: de Raad van State behandelde de bezwaren tegen het waterbeheersingsplan voor de Reest.
Trefwoorden