Over het Ballooërveld ligt een aantal langgerekte ruggen met bijbehorende dalen. Dit reliëf van ruggen en dalen met hoogteverschillen van soms enkele meters heeft wetenschappers in het verleden geïnspireerd tot de meest uiteenlopende theorieën over de ontstaanswijze van dit 'golfplaatreliëf.