In het benedenstroomse deel van de Linde ligt een aantal karakteristieke landschappelijke elementen zoals uitgeveende petgaten met legakkers en ook afgesneden meanders, restanten van van de vroegere natuurlijke waterloop van de Linde.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.