In het benedenstroomse deel van de Linde ligt een aantal karakteristieke landschappelijke elementen zoals uitgeveende petgaten met legakkers en ook afgesneden meanders, restanten van van de vroegere natuurlijke waterloop van de Linde.