De bodemwikkeling onder heide is zo karakteristiek met de zwarte pikkige bovengrond, de grijze loonzandlaag en de bruine oerbank, dat een heidepodzol een begrip is geworden. Toch zijn deze kenmerken het resultaat van een veel langere ontwikkeling dan alleen de wisselwerking tussen de heide-begroeiing en de huidige podzolvorming. In dit artikel willen we deze ontwikkelingsgeschiedenis wat nader bekijken. Het doel is een achtergrond te schetsen voor het verdere beheer van de nog bestaande 'heidegrasvelden'.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden