De vaststelling van het streekplan Drenthe door Provinciale Staten op 27 juni 1990 vormt een belangrijke mijlpaal in de nog maar vrij korte geschiedenis van het ruimtelijk beleid in Drente.