We hebben te maken met een krisis in de akkerbouw. Na de overschotten in de zuivelsektor produceren nu ook de akkerbouwers voedseloverschotten. De dalende prijs die ze voor hun produkten krijgen noopt alleen maar tot een hogere produktie om toch een redelijk inkomen te bereiken.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.