We hebben te maken met een krisis in de akkerbouw. Na de overschotten in de zuivelsektor produceren nu ook de akkerbouwers voedseloverschotten. De dalende prijs die ze voor hun produkten krijgen noopt alleen maar tot een hogere produktie om toch een redelijk inkomen te bereiken.