Geen mens te zien hier o p het Fochteloërveen, dus sprekend op te voeren valt er niemand en dat zegt genoeg. Voorts laat zich vaststellen dat het veen er zonder meer mooi bij ligt. En verder?