Steeds vaker kan men in de weilanden een modern drinkwatersysteem voor vee ontdekken. Op het moment bezitten een kleine 2OOO melkveehouders een drinkbak voor hun boeien, die op zonne-energie werkt. Het concept is acht jaar geleden bedacht door Lieuwe Dijkstra uit St. Nïcolaasga en uiterst simpel. Zelfs in het regelmatig bewolkte Nederland werkt het systeem feilloos.