De exkursie voert door een stukje Veenkoloniën en het noorden van Westerwolde. Een belangrijk aandeel in het verhaal is weggelegd voor de vesting- en verdedigingswerken die er in dit gebied liggen. In het verleden vervulde een aantal van deze vestigingen een belangrijke rol met betrekking tot de verdediging van ons land en de stad Groningen in het bijzonder.