Bij historisch onderzoek bleek kortgeleden hoe indringend de invloed vanuit de Groninger Veenkoloniën op de Drentse randveennederzettingen aan de boorden van de Hunze wel niet was. Het onderzoek richtte zich op de ontstaansgeschiedenis van de dorpen Gieterveen en Bonnerveen.