De oudste kaarten die zijn bewaard gebleven en waarop de Dollard staat afgebeeld, dateren uit het midden van de 16e eeuw. Het water had destijds al een groot gedeelte van het land opgeslokt. Authentiek kaartmateriaal van voor de overstromingen is niet (meer) voorhanden.