Dat ook onze verre voorouders het milieu maar hebben belast, dringt langzamerhand in brede kring door. Dat historici een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van voor onze tijd veroorzaakte vervuiling is nog betrekkelijk onbekend.