Dat natuurbescherming en landbouw lang niet altijd op gespannen voet met elkaar hoeven te staan bewijst het feit dat de eerste vogelbeschermingsprijs van Avifauna Groningen uitgereikt is aan twee Groninger akkerbouwers.