Pieter de Jong, veehouder in Oostermeer en vicevoorzitter van de regioraad (bestuur van de zuivelfederatie) begreep dat men zich niet moest verzetten tegen deze maatregelen, maar als grondeigenaren en -gebruikers moest zoeken naar oplossingen waarmee zowel boeren als natuur, milieu en landschap zijn gediend.