In 1990 voerde de Dierenbescherming, afdeling Groningen, aktie tegen de vestiging van twee kuikenmesterijen in de gemeente Ulrum. Het waren bijna de eerste twee bio-schuren die in Groningen werden gevestigd.