In de stankhindernota van de rijksoverheid staat dat het beleid erop is gericht om de mens zoveel mogelijk te beschermen tegen hinder door geur. Ernstige stankhinder wordt als ontoelaatbaar beschouwd.