Film en video zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse samenleving. Ze vervullen belangrijke funkties als kommunikatiemedium en als registratiemiddel van belangrijke gebeurtenissen en van personen en zaken die allengs uit de maatschappij verdwijnen.