Op 2 juli j.l. hebben Milieuraad Drenthe, Natuurmonumenten en Drents Landschap aan de provincie Drente een rapport aangeboden met een natuurvisie op het gebied van de Vledder- en Wapserveense Aa, een bekensysteem in de gemeenten Diever, Vledder en omgeving.