De identiteit van Noorderbreedte is in de honderd afleveringen naast de inhoud ook voor een belangrijk deel bepaald door de vormgeving. Heel bewust is gestreefd naar een eigen gezicht, waarbij de typografie, de lay out, de fotografie en het vierkante formaat deel waren van de identiteit.