Met een ongekende durf werden in de Groninger Veenkoloniën steeds weer en zeer uiteenlopende bestaansbronnen aangeboord en ontwikkelde zich daar een ekonomische (stedelijke) aktiviteit.