De wens om in een gebied nieuwe natuur te ontwikkelen blijkt vaak niet te verenigen met de wens om de aanwezige cultuurhistorische waarden te behouden. Deze tegenstelling is aan de orde sinds natuurontwikkeling aan haar opmars is begonnen.