Vroeger, toen de dieren nog spreken konden, vroeger was alles beter. Omdat vroeger alles beter was, proberen we ook op het gebied van natuur en landschap allerlei zaken terug te halen zoals heide, hoogveen of het korhoen.