De rijke Friese traditie die bestaat uit het aanleggen van wegen door zo fraai mogelijke landschappen schrijft een nieuw hoofdstuk. Na hoogtepunten zoals bijvoorbeeld de aanleg van de snelle verbinding Leeuwarden - Bolsward, de weg Marssum - Beetgum (waarbij de terp Besseburen ernstig aangetast is) en de indrukwekkende rondweg Sneek is nu het plan gerezen de cultuur- en natuurhistorisch zo waardevolle polders tussen de Murk/Oud deel en de Dokkumer Ee nabij Leeuwarden te doorsnijden.
Trefwoorden