De rijke Friese traditie die bestaat uit het aanleggen van wegen door zo fraai mogelijke landschappen schrijft een nieuw hoofdstuk. Na hoogtepunten zoals bijvoorbeeld de aanleg van de snelle verbinding Leeuwarden - Bolsward, de weg Marssum - Beetgum (waarbij de terp Besseburen ernstig aangetast is) en de indrukwekkende rondweg Sneek is nu het plan gerezen de cultuur- en natuurhistorisch zo waardevolle polders tussen de Murk/Oud deel en de Dokkumer Ee nabij Leeuwarden te doorsnijden.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden