Dit jaar bestaat de georganiseerde landbouw in Drenthe 150 jaar. In 1844 richtte vooraanstaande lieden het Drents Landbouwgenootschap (DLG) op. Het DLG is inmiddels opgegaan in de Noordelijke Land- en Tuinbouw/organisatie. Ter gelegenheid van het jubileum bood voorzitter Lanting op 2 september een gedenkboek aan Hare Majesteit Koningin Beatrix aan.
Trefwoorden