Een paar jaar geleden was er in Haagse kringen sprake van dat Staatsbosbeheer maar beter kon worden geprivatiseerd. Dit is niet gebeurd en zal ook niet gebeuren. Wel wordt Staatsbosbeheer verzelfstandigd en timmert de instelling momenteel harder aan de weg dan ooit te voren.