Midden jaren zeventig werden in het gehele veenkoloniale gebied de kanalen en monden gedempt. In eerste instantie waren de gemeenten en ook de bewoners blij dat de verpauperde en 'functieloze' kanalen werden opgeruimd.