Op 20 september j.l. is door de voorzitter van het Waterschap Noorderzijlvest het rapport 'Haalbaarheidsonderzoek Zoute Weide' aangeboden aan de Groningse gedeputeerde Jaap van Dijk. Het voorbeeldplan heeft als basisgedachte de teelt van brakke groenten als zeekraal en zeeaster, en brakke natuurontwikkeling in Noord-Groningen te laten samengaan. In het onderzoek is gekeken of de combinatie teeltnatuurontwikkeling een kans van slagen heeft en welke voorwaarden dit stelt aan de omgeving. Er is ook een concreet inrichtingsplan uitgewerkt.