Ooit hadden de boeren het er samen met hun aardappels en bieten voor het zeggen. Tractoren trokken voren in het land, bemaling zorgde ervoor dat de nattigheid binnen de perken bleef. Wie nu het gebied De Tjamme tussen Finsterwolde en Beerta bezoekt, komt alleen nog maar een wandelende boer tegen. Sinds kort staat daar het gigantische beeld van de Amsterdamse kunstenares Semma van Ooy: 'Herinnering aan een plek, een beeld voor een bos'.

Trefwoorden