Bodemvervuiling is niet uitsluitend negatief. De positie van historici op de arbeidsmarkt lijkt erdoor te verbeteren. Historici, die goed de weg in een archief weten te vinden, kunnen via oude bouw- en hinderwetvergunningen de vervuiling van een bodem blootleggen. Dit archiefonderzoek neemt de laatste jaren een grote vlucht. Vooral de noordelijke provincies hebben inventarisaties van bodemvervuiling door historici laten maken.
Trefwoorden