Stedelijk knooppunt Groningen. Compacte stad Groningen. Het zijn termen uit De stad van straks; Groningen in 2005, het Structuurplan van de gemeente. Ze klinken stevig en veelbelovend. Maar er is een keerzijde aan de compacte stad: congestie en files. Hoe blijft het grootste regionale centrum van Noord-Nederland bereikbaar? Moet de mobiliteit beperkt worden, en zo ja op welke manier? Hoe kan het openbaar vervoer versterkt worden? Of wordt na 2000 het landschappelijk en ecologisch waardevolle gebied ten zuiden van de stad doorsneden door een nieuwe snelweg? Vragen die aan de orde zijn bij de plannen voor een mogelijk nieuwe Zuidelijke Ringweg rond Groningen.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.