De agrarische wereld is meer dan ooit in beweging. De individuele boer staat onder druk van milieueisen, ambtelijke regels, claims op zijn grond voor natuur of huizenbouw, dreigende prijsdalingen door de vrije markt, enzovoort. Het aantal boerenbedrijven in Noord-Nederland loopt nog steeds sterk terug, maar voor de overblijvende ondernemingen is er zeker toekomst; als ze nieuwe wegen willen inslaan. Het Noordelijk Agrarisch Innovatiecentrum (NA1) in Groningen zet vernieuwende ideeën om in concrete projecten.
Trefwoorden