Het is er dan toch van gekomen. Gelderland en Brabant zijn, vanuit de concentratiegebieden voor mestvarkens, begonnen hun probleem naar Noord-Nederland te exporteren. De Brabantse grootindustriëlen sturen met groot geld gespecialiseerde makelaarskantoren aan, om in vooral de veenkoloniale gebieden de bestemmingsplannen voor de buitengebieden te onderzoeken op bouwmogelijkheden van grote concentraties varkensstallen.