Het herinrichtingsgebied Roden-Norg omvat een heel kenmerkend Drents cultuurlandschap. Het bestaat in hoofdzaak uit zeer oude agrarische nederzettingen met essen, beekdalen en veldgronden (de vroegere heide), en gaat in het noorden via een potkleizone - waarop nog enkele fraaie esjes liggen - over in het veenweidegebied van het Leekstermeer.