'Ik ben van de Partij van de Arbeid en vroeger geloofden we in die partij dat de overheid oppermachtig moest zijn. De overheid was de soevereine vormgever van de samenleving. Inmiddels denken we daar heel anders over. Ontwikkelingen moeten draagvlak hebben in de samenleving en moeten het liefst op initiatief van de samenleving tot stand komen. Dit is een manier van kijken naar de maatschappij die bijzonder vruchtbaar kan zijn op het platteland.' We praten met Ali Edelenbosch, gedeputeerde van de provincie Drenthe. Het is een paar dagen voor de statenverkiezingen. We verwachten verkiezingskoorts, maar Edelenbosch blijkt zich als nummer 2 op de lijst van de PvdA weinig zorgen te hoeven maken. We praten met haar over het Hunzeproject, dat als doel heeft het Hunzedal, de randveenontginningen en de Veenkoloniën nieuwe toekomst te geven. Daarbij wordt het initiatief zoveel mogelijk aan de lokale gemeenschap gelaten.

‘In december hebben we in het Provinciaal Omgevingsplan vastgesteld dat er niet meer gebouwd mag worden op de Hondsrug. Het was werkelijk de hoogste tijd dat de provincie die ontwikkeling een halt toeriep. De nieuwbouw vormde een steeds grotere bedreiging van het landschap. We waren de kip met de gouden eieren aan het slachten. De grootste schat van de Hondsrug, het landschap, werd opgesoupeerd.’

‘Nu willen de dorpen natuurlijk blijven bouwen voor de eigen bevolking, maar dat zal in het vervolg in de randveenontginningen en de Veenkoloniën moeten gebeuren. Dat gebied geldt als bar en boos, je hebt er bij wijze van spreken altijd wind tegen, maar ik denk dat het veel mogelijkheden heeft. Het Hunzedal leent zich met name voor natuurontwikkeling, en de randvenen en de Veenkoloniën zijn z…

Trefwoorden