Kenmerkend voor de dorpen tot in de jaren dertig en veertig van deze eeuw was de relatieve isolatie. Het leven in het dorp was helder en overzichtelijk. Het dorp was het centrum van de wereld,de mobiliteit was beperkt. Het bestuur,het gezag en de kerk waren middenin het dorp gevestigd,de middenstand was er omheen geschaard. De leefbaarheid van het dorp uitte zich in de identiteit van de openbare ruimte. Die was over het algemeen helder gedefinieerd. Het kerkplein was het kerkplein,de brink de brink. Het veldje aan de rand van het dorp was het veldje waar de jaarlijkse evenementen plaatsvonden. Deze jaarlijks terugkerende evenementen waren de gebeurtenissen waar het hele dorp voor uitliep. Vaak waren de evenementen gekoppeld aan seizoensrituelen als paasvuren en oogstfeesten. De landbouw als belangrijkste bron van bestaan bepaalde het beeld,de geur en het geluid van het dorp.

Door de veranderde betekenis van de landbouw, de verminderde betekenis van de kerk en de komst van ‘import’ is de sociaal-culturele context van het dorp sterk veranderd. In veel dorpen zorgt het drukke autoverkeer voor overvolle straten. Buurtwinkels worden vervangen door Blokkers en Hema’s. Rotondes schieten als paddestoelen uit de grond. Het specifieke van het dorp lost geleidelijk op en het dorpsgevoel verdwijnt. Door de toegenomen mobiliteit is de voor het dorp vroeger zo kenmerkende isolatie achterhaald. De betekenis van de openbare ruimte verschuift mee. Alleen al het aantal geparkeerde auto’s op straat stelt duidelijke randvoorwaarden en beperkingen aan het gebruik van de straat. Speelde vroeger een groot deel van het dorpsleven zich nog op straat af, tegenwoordig is de openbare …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden