Als een bedrijventerrein wordt aangelegd wordt er normaliter een shovel gepakt om het terrein te egaliseren, waarbij alle oneffenheden worden verwijderd, en vervolgens worden er meestal afschuwelijke gebouwen geplaatst. Bij de aanleg van het nieuwe industrieterrein Eemspoort, in het zuidoosten van de gemeente Groningen, worden voor het eerst in de geschiedenis landschappelijke en cultuurhistorische waarden betrokken bij de aanleg. Het betreft hier het voormalige stroomgebied van de Hunze. De Hunzezone krijgt als 'voortuin' een economische meerwaarde voor het industriegebied, en een nieuwe functie voor kleinschalige economische activiteiten waaraan een woonfunctie gekoppeld is en die een meerwaarde hebben voor het gehele terrein. Een gesprek met stadsecoloog Wout Veldstra en landschapsarchitect Jan Maurits van Linge, beiden werkzaam bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Groningen.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.