Oude wegen zijn evengoed cultuurhistorische monumenten als bijvoorbeeld oude dorpskernen of boerderijen. Onder dit motto worden sinds enkele jaren in de gemeente Tytsjerksteradiel oud klinkerwegen die nog grotendeels hun oorspronkeKjk karakter hebben behouden, zoveel mogelijk in oude luister hersteld. bovendien probeert de gemeente met subsidies en veel praten de omwonenden te stimuleren hun historische huizen te restaureren en hun tuinen van zoveel mogelijk oorspronkelijke beplanting te voorzien. De auteur is student Nederlands/journalistiek.