Wanneer je je verdiept in het onderwerp culturele identiteit, dan moet je eigenlijk constateren dat er de laatste jaren al ontzettend veel over is gesproken en nagedacht, maar er is nog weinig vanuit dit thema vertaald in beleid. In de opmaat naar de Vijfde Nota voor de Ruimtelijke Ordening en in de beleidsnotitie Belvedere begint het begrip, ik zou bijna zeggen `eindelijk', wat meer handen en voeten te krijgen.

Wanneer je je verdiept in het onderwerp culturele identiteit, dan moet je eigenlijk constateren dat er de laatste jaren al ontzettend veel over is gesproken en nagedacht, maar er is nog weinig vanuit dit thema vertaald in beleid. In de opmaat naar de Vijfde Nota voor de Ruimtelijke Ordening en in de beleidsnotitie Belvedere begint het begrip, ik zou bijna zeggen `eindelijk’, wat meer handen en voeten te krijgen. Maar is culturele identiteit daarmee sturend voor de ruimtelijke ordening of voor andere beleidsbeslissingen, net zoals bijvoorbeeld het al zeer bekende begrip `duurzaamheid’ dat is? Waarschijnlijk niet.
Ik wil hierop graag een toelichting geven vanuit provinciaal perspectief. Daaraan voorafgaand wil ik een poging doen het begrip identiteit wat nader te concretiseren. Immers, ee…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden