Jan Dekker en Peter Groote, beiden als geograaf verbonden aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG betogen dat er weinig redenen zijn om de Veenkoloniën bloot te stellen aan nog meer kunst binnen nog meer visies. Daarom komen ze met een visieloos maar leuk alternatief plan dat naar hun mening meer bewoners en buitenstaanders aan zal spreken, beter aansluit bij het karakter van de streek en goedkoper is.

Het artikel in Noorderbreedte nodigt uit om na te denken over de vraag of er met kunst iets zinnigs te doen is in de Veenkoloniën. Helaas maakt kunstenares Loes Heebink het niet gemakkelijk om serieus op deze vraag in te gaan. Ze geeft wel een boel statements over het project, maar nauwelijks redenen waarom het nuttig zou kunnen zijn om ‘budgetten samen te voegen’ tot een totaal van 2,1 miljoen gulden en daarmee kunstobjecten te realiseren. Het artikel brengt ons niet verder dan opmerkingen als: ‘Bij de realisering van de Sems-Kunstlijn staat voorop dat binnen dat vernieuwingskader een overtuigende samenspraak tussen kunstwerk en locatie moet komen, waarbij verbinding gemaakt moet worden tussen het heden, het verleden en de toekomst’. Of: ‘De te realiseren kunstobjecten moeten waarneemb…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden