In de gemeente Groningen wordt gewerkt aan de versterking van de rol van het water, ter verbetering van de leefbaarheid en als ondersteuning voor de natuur in de stad. De wijze waarop dat gebeurt, zal in een Waterplan worden vastgelegd.

Het initiatief voor een versterking van de rol van het water in de stad kwam vanuit het gemeentelijk stadsecologiebeleid. Daar werd geconstateerd dat de rol die het water kan spelen in de stedelijke natuur, niet voldoende werd benut. In het kader van het gemeentelijk Milieubeleidsplan werd in de vorm van drie beperkte proefprojecten een verkenning van de materie uitgevoerd. Op deze wijze maakten de waterbeheerders en de gemeente ook kennis met elkaar en een voorzichtige samenwerking kwam op gang. De resultaten van de projecten werden in 1998 gepresenteerd op een symposium, waarbij de waterbeheerders en de gemeente gezamenlijk een intentieverklaring tekenden. Daarin werd vastgelegd dat zij zich gezamenlijk zouden inspannen om het integraal waterbeheer in de stad Groningen op ‘creatieve w…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.