Nederland groeit dicht. Woningbouw, infrastructuur, bedrijventerreinen, landbouw, natuur en recreatie eisen allemaal een deel van de ruimte op. In dit artikel bespreken we een aantal ontwikkelingen in de veeteelt en de mogelijke gevolgen daarvan op het landschap in Noord Nederland.

Er is breed gedragen weerzin onder het Nederlandse publiek tegen de bio-industrie, om de volgende redenen. Dieren in veel te kleine hokken wordt de mogelijkheid onthouden om natuurlijk gedrag te vertonen. Hun welzijn wordt aangetast. Zeventig procent van de dierlijke productie in Nederland wordt geëxporteerd. Dit brengt veel geld in het laatje, terwijl de nadelen niet aan de sector worden doorberekend.
Alle dieren produceren mest en ammoniak. Op de plaatsen waar veel mest wordt uitgereden (gedumpt), tast de ammoniak het bos en de soortenrijkdom van schrale natuurgebieden aan. Nitraat en fosfaat vervuilen het grond- en oppervlaktewater; zware metalen uit de mest vervuilen de bodem. Dichtbij de intensieve veehouderijen vergalt de stank het woongenot van de buren en het recreatieplezier va…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.