Sneek wil zich ontwikkelen als woonstad, winkelstad, vaarstad, bereikbare stad, stad met aantrekkelijke bedrijfsvestigingsplaatsen, en park- & cultuurstad. De verkeersproblemen en rond de stad staan deze ontwikkeling in de weg. Er wordt daarom druk gewerkt aan de voorbereiding van de realisatie van de Stadsrondweg-Oost. De planologische voorbereiding is in volle gang en de financiering is voor een belangrijk deel rond.

In Sneek worden wonen, werken en recreëren op een goede manier gecombineerd. In een schil rondom het stadshart vindt het wonen plaats, terwijl het werken rondom de A7 is geconcentreerd en recreatie voornamelijk plaatsvindt in het Sneekermeergebied. Daarnaast biedt het stadshart ruimte voor winkelen, recreëren, wonen en werken. Het behoud van deze unieke combinatie aan functies is gewaarborgd in de ontwikkelingsvisie van de gemeente.
Watersport is heel belangrijk voor Sneek. De nabijheid van het Sneekermeer biedt mogelijkheden de stad te ontwikkelen als vaarstad. Daarvoor zijn verblijfs- en dagrecreatie in Sneek en bij het Sneekermeer van belang, evenals goede verbindingen over weg en water.

Slechte bereikbaarheid
Op de meeste wegen door het stadshart is de verkeersdruk hoog. Daardoor …

Trefwoorden