Een wetenschappelijke benadering van het realiseren van een toekomstbeeld waarin ecologie en economie op elkaar zijn afgestemd; zo wordt het rapport beschreven dat werd opgesteld door Albert-Jan Abma, milieuwetenschapper en werkzaam bij het ministerie van Landbouw, Natuurbehoud en Visserij in Groningen.

Hoewel zelf geen boerenzoon, is Albert-Jan Abma geboren en getogen tussen de Friese koeien in de omgeving van Bolsward (1976). Hij studeerde milieuwetenschappen aan de RUG en schreef het rapport Science of fiction, waarover in september 1999 een symposium werd georganiseerd. ‘Er was veel sympathie voor de voorgestelde ideeën over duurzame ontwikkeling bij het ministerie van Landbouw, Natuurbehoud en Visserij (LNV), de landbouw, het bedrijfsleven en de milieubeweging’. Het leverde hem een baan op bij de Directie Noord van LNV, waar hij zijn onderzoek verder kan voortzetten.
Backcasting is de methode waarmee hij werkt. ‘Je kiest een moment in de toekomst, bijvoorbeeld 2015, waarvoor je een wenselijk beeld schetst. Vervolgens redeneer je terug: wat moet ik vanaf nu doen om dat ideaalbeeld …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden