Villages of Tradition betreft een uitwisseling van ervaringen en ideeën. Het is een project met een hoog oriënterend karakter. Het brengt dorpen bij elkaar door een netwerk te vormen waarin de (on)mogelijkheden van het plattelandstoerisme besproken kunnen worden. Streekproducten, dorpslogementen, ambachten, toeristische routes en cultuurtoeristische evenementen zijn daarbij speciale aandachtspunten. Zijn de andere dorpen met vergelijkbare zaken bezig?

Kenmerkend voor de deelnemende dorpen is het enthousiasme van de dorpsbewoners, hun grote betrokkenheid bij dorpsactiviteiten en de zorg over de toekomst van hun gemeenschap die voor hen wellicht de essentie vormt voor het landelijke leefklimaat dat ze zo waarderen. Dit klimaat moet dan ook behouden blijven en mag niet door welke toeristische ontwikkeling dan ook in gevaar worden gebracht. Grootschalige toeristische activiteiten worden daarom door alle dorpen van de hand gewezen. De enige uitzondering hierop is Orvelte, dat als openluchtmuseum opereert en entreegelden in rekening brengt.

Problemen zijn er om opgelost te worden. Zo ziet de Europese Unie het ook. Vanuit de opvatting dat iedereen recht heeft op dezelfde welvaart, wordt geld gestopt in regio’s waar de economische ontwikke…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.