De straat was ooit publiek domein, de openbare ruimte waar men elkaar ontmoette en dus met elkaar rekening hield. Nu lijkt de auto er alleenrecht te hebben.

Het is verrassend te zien wat er gebeurt als we plaatselijk alle verkeersregels aan de kant schuiven. Voorbeelden uit de verkeerspraktijk laten zien dat deze vorm van dereguleren – in de betekenis van ont-moeten – niet tot de chaos en onveiligheid leidt die sommigen vrezen. Er ontstaat wel een situatie van onzekerheid, maar daarin blijken automobilisten zich ‘als vanzelf’ terughoudender te gedragen. Ze merken dat ze zich in een sociale ruimte bevinden en niet langer in hun eigen verkeersruimte. Kijken we naar de psychologie van de weggebruiker, dan komen als centrale onderwerpen risicogedrag en besliskunde in beeld. Onderwerpen waaraan psycholoog en verkeersdeskundige Peter Lourens zeventien jaar als onderzoeker heeft gewerkt. Wat zijn (voormalig) werkgebied zo relevant maakt voor de di…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden