Het integraal gebiedsgerichte beleid komt uit de koker van de Rijksoverheid. Minister Ed Nijpels heeft zijn stempel gedrukt op dat beleid. Hij zwaait nu de scepter in de provincie Fryslân. We praten over dat integrale gebiedsgerichte beleid met hem, de Groningse gedeputeerde Rita Jansen die natuur en landschap, water, landbouw en plattelandsbeleid in haar portefeuille heeft en de Drentse gedeputeerde Ali Edelenbosch, die bijna alles bestiert wat met groen te maken heeft: natuur, landschap, ontgrondingen, plattelandsontwikkeling, gebiedenbeleid, gebiedsgericht milieubeleid, landbouw, landinrichting, natuur- en milieu-educatie.

Ed Nijpels: ‘Als minister heb ik als eerste richting gegeven aan het gebiedsgerichte beleid in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening en het Nationaal Milieubeleidsplan. Er zijn toen ROM gebieden aangewezen. Dat was een reactie op de talloze regelingen die over Nederland waren uitgestrooid en die tot weinig coördinatie van het beleid hebben geleid.’

Vier jaar geleden heeft Noorderbreedte het themanummer ‘Stimulans voor het milieu’ uitgegeven over de Bijdrageregeling gebiedsgericht Milieubeleid (BGM) in Noord-Nederland. Wat is het verschil tussen 4 jaar geleden en nu?

Nijpels: ‘Over het beleid van vier jaar geleden kan ik niet oordelen, wat ik echter vaststel is dat het hier bij de provincie gaat om een gezamenlijk belang en een streven naar samenwerking.’

Jansen: ‘We proberen over de…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.